Om nettverket

 

Nasjonalt støttegruppenettverk består av representanter for de fleste større katastrofer og ulykker i Norge i nyere tid. Medlemmene er personer som er direkte berørte som overlevende, etterlatte eller andre pårørende. Nettverket har eksistert siden 2006.

  • Alexander Kielland
  • Bourbon Dolphin
  • Deep Sea Driller
  • Estonia
  • Flodbølgekatastrofen
  • Grytøya
  • Mehamn
  • Partnair
  • Scandinavian Star
  • Sleipner
  • Utvik Senior
  • Åsta
  • 22.juli