Om nettverket

Ad Helikopterulykken i Hordaland:
Røde Kors har i samarbeid med Nasjonalt Støttegruppenettverk utarbeidet en manual for dannelsen av støttegrupper. Erfaringen fra tidligere store katastrofer har vist at behovet for støttegruppe viser seg raskt.

Ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt:

Røde Kors v/Merete Mihle – 22 05 40 19/958 51 757
NSN v/leder Rita Engh Sormul  mobil: 97 00 31 79

Nasjonalt støttegruppenettverk består av representanter for de fleste større katastrofer og ulykker i Norge i nyere tid. Medlemmene er personer som er direkte berørte som overlevende, etterlatte eller andre pårørende. Nettverket har eksistert siden 2006.

 • Alexander Kielland
 • Bourbon Dolphin
 • Deep Sea Driller
 • Estonia
 • Flodbølgekatastrofen
 • Grytøya
 • Mehamn
 • Partnair
 • Scandinavian Star
 • Sleipner
 • Utvik Senior
 • Åsta
 • 22.juli