Om nettverket

 

Nasjonalt støttegruppenettverk består av representanter for de fleste større katastrofer og ulykker i Norge i nyere tid. Medlemmene er personer som er direkte berørte som overlevende, etterlatte eller andre pårørende. Nettverket har eksistert siden 2006.

 • Alexander Kielland
 • Bourbon Dolphin
 • Deep Sea Driller
 • Estonia
 • Flodbølgekatastrofen
 • Grytøya
 • Mehamn
 • Partnair
 • Scandinavian Star
 • Sleipner
 • Utvik Senior
 • Åsta
 • 22.juli