Extrastiftelsen støtter NSN-prosjekt

Extrastiftelsen, som skifter navn til Stiftelsen DAM, har bevilget prosjektmidler til Nasjonalt støttegruppenettverk og Norges Røde Kors som samarbeidende søkerorganisasjon.

Prosjektsøknaden, som ble levert i mars 2019 har tittel «Rustet til respons». Prosjektets varighet er halvannet år. Styret i NSN er glad for at det endelig gis handlingsrom til å iverksette dokumentasjon og systematisering av erfaringer og kompetanse hos overlevende og etterlatte med erfaringer fra støttegrupper og annen organisering.

Sentrale i prosjektet vil være workshop i oktober 2019 og april 2020. Begge samlingene finner sted på Sem Gjestegård i Asker:

Workshop 1: Lørdag 26. – søndag 27. oktober 2019

Workshop 2: Lørdag 25. – søndag 26. april 2020

Norges Røde Kors er formell søkerorganisasjon, og i løpet av sommeren skal det skrives kontrakt mellom Norges Røde Kors og NSN om gjennomføring av prosjektet. NSN er også i kontakt med aktuelle fagmiljøer for å ivareta god kvalitetssikring og faglig veiledning i gjennomføringen av prosjektet.

HER KAN DU LESE PROSJEKTBESKRIVELSEN «RUSTET TIL RESPONS»