Styret

Nasjonalt Støttegruppenettverk har følgende styre valgt på årsmøtet 8.september i2016:

Navn tilknytning
Rita Engh Sormul (leder) Estonia
Lisbeth Byenstuen Åsta
Olga Goldfain 22.juli (konstituert februar 2017)
Kian Reme Alexander Kielland
Kåre Bjørn Våge Bourbon Dolphin
Inger Jentoft Luther Mehamn (varamedlem )