Du leser:
NSN går i rette med Gjerdrum kommunes forsvar mot siktelse

NSN går i rette med Gjerdrum kommunes forsvar mot siktelse

Politiet sikter Gjerdrum kommune etter kvikkleireraset. Nasjonalt støttegruppenettverk kritiserer strategien som er valg for kommunens forsvar.

I brev til Gjerdrum kommune, KS, Øst politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter, presiserer NSN at foreningen ikke er part i saken, og heller ikke representerer noen parter. Siktelsen medfører likevel at Gjerdrumskredet involverer allmenne interesser og hensyn. NSN engasjerer seg derfor med bakgrunn i foreningens ideelle formål.

NSN peker på en rekke problematiske forhold som følger av Gjerdrum kommunes offensive tilsvar til politiets siktelse, uten at dette har vært påpekt av noen:

  • Det savner erkjennelse av motpartsforhold mellom kommunen og de skadelidte
  • Tilsvaret kommenterer ikke siktelsens faktum
  • Det må avklares om de skadelidte har krav på bistandsadvokat
  • Siktelsen kan gi grunnlag for å vurdere erstatningskrav mot kommunen
  • Gjerdrum kommune og advokaten blander sammen gransking og etterforsking
  • KS går inn som part i saken
  • Kommunens habilitet overfor de skadelidte i andre forhold blir problematisk

NSN har ikke grunnlag for å ta stilling til siktelsen mot Gjerdrum kommune, men har tillit til at politiet, påtalemyndigheten og eventuelt domstolen vil vurdere sakens realiteter i lys av norsk lov.

NSN ber om at brevets mottagere notere synspunktene som NSN har levert, og håper dette kan bidra til at skadelidte, både etter kvikkleireskredet i Gjerdrum og ved fremtidige katastrofer, i større grad blir tatt på alvor som parter i etterforsking, gransking og andre prosesser som følger av det de har opplevd.

Brevet fra NSN kan du lese her. Brevet har aktive lenker videre:

NSN BREV DATERT 4 FEBRUAR 2022 TIL GJERDRUM KOMMUNE KS POLITIET OG STATSADVOKATEN

NB! SAKEN BLE OPPDATERT TIRSDAG 8 FEBRUAR 2022:

NSN ble i går klar over at KS har sendt et omfattende støtteskriv for Gjerdrum kommune til Statsadvokaten som vurderer politiets siktelse.

PRESSEMELDING 4 FEBRUAR 2022 PÅ KS HJEMMESIDE

KS STØTTESKRIV TIL GJERDRUM KOMMUNE SENDT TIL STATSADVOKATEN

NSN har i dag fulgt opp med et nytt brev til Statsadvokaten og en rekke kopimottagere:

NSN BREV DATERT 8 FEBRUAR 2022 TIL STATSADVOKATEN OG KOPIMOTTAGERE

Se kommentarene (0)

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres.