Om NSN

Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) ble etablert på slutten av 1990-tallet som et uformelt nettverk av støttegrupper og enkeltpersoner med erfaring fra oppstart og drift av støttegrupper etter større katastrofer og ulykker, og enkeltpersoner med tilsvarende erfaring.

I dag er NSN et nettverket for overlevende og etterlatte, uavhengig av type katastrofe, ulykke eller krisehendelse som har rammet den enkelte. Kriser og ulykker har samme ødeleggende kraft uavhengig av antall personer som blir rammet.

NSN har følgende formål:

NSN vil ivareta erfaringene til overlevende og etterlatte ved kriser, ulykker, katastrofer og traumatiske hendelser ved å:

  1. Skape nettverk av tidligere og eksisterende støttegrupper og personer med erfaring fra oppstart og drift av støttegrupper og lignende tiltak.
  2. Bistand ved oppstart av nye støttegrupper og støtte enkeltpersoner med tilsvarende tiltak
  3. Systematisere og dokumentere NSNs erfaringer for hjelp til fremtidige overlevende og etterlatte.
  4. Utøve brukermedvirkning på individnivå, tjenestenivå og politisk systemnivå i alle forhold av betydning for overlevende og etterlatte etter hendelser som faller inn under formålet.

NSN har følgende styringsdokumenter:

VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER FOR NSN

BEREDSKAPSRUTINE FOR NSN

RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGE RÅDGIVERE I NSN

ARBEIDSPLAN FOR NSN 2023

NSN drives frivillig, uten offentlige tilskudd.

KONTAKT

Kontaktinformasjon til NSN finner under fanen for KONTAKT OSS

BEREDSKAP

Beredskapsrutine i NSN finner du under styringsdokumentene ovenfor.

MEDLEM

Aktive støttegrupper, nettverk, og grupper, personer, bedrifter, organisasjoner og andre som støtter formålet kan bli medlemmer i NSN.

Medlemskap organisert i følgende kategorier:

  1. Støttegrupper, organisasjoner, nettverk og tiltak
  2. Personer
  3. Støttemedlem organisasjon
  4. Støttemedlemskap person

Medlemskap i kategori 1 og 2 gir stemmerett ved årsmøtet, og forutsetter erfaring som dekkes av formålet til NSN (se vedtektene).

Støttemedlemskap i kategori 3 og 4 forutsetter ikke egen erfaring og gir ikke stemmerett. Alle som støtter formålet og driften av NSN er velkommen som støttemedlemmer.

Personlig medlemskap og støttemedlemskap ordner du enkelt og direkte her:

BLI MEDLEM

Alle organisasjoner som ønsker medlemskap eller å støtte NSN, blir registrert manuelt, og kan ta kontakt pr epost:

post (til) stottegruppene.no

GAVE

NSN avsluttet i 2022 et prosjekt med prosjekttilskudd fra Stiftelsen DAM til systematisering og dokumentasjon av erfaringer.

I 2022 mottok NSN også driftstilskudd fra Helsedirektoratet.

Ved inngangen til 2023 er økonomien i NSN usikker, og arbeidet drives helt basert på frivillighet og foreløpig uten driftsmidler.

Dersom du, ditt firma eller din organisasjon ønsker å støtte arbeidet til NSN, kan du enten sende det beløpet du ønsker direkte til vår bankkonto, eller benytte VIPPS. Merk betaling eller melding GAVE.

NSN vil gjerne profilere bedrifter og organisasjoner som støtter vårt arbeide, og avtaler dette ved kontakt.

KONTO NR.: 1506 26 32868

VIPPS: #574391

Styret

Rita Engh Sormul, styreleder
Rita mistet nær familie ved Estonia-forliset i 1994. Hun var medlem i Reinås-utvalget som utredet forhold ved tsunami-katastrofen, og hun leder også en støttegruppe for norske berørte etter Estonia. Hun har vært leder for NSN i flere år.

Roy Erling Furre, styremedlem
Roy Erling overlevde Sleipner-forliset i 1999. Han tok initiativ til etablering og de første årene med drift av støttegruppen etter Sleipner.

Odd Kristian (Kian) Reme, styremedlem
Kian mistet nær familie ved Alexander Kielland ulykken i 1980. Han tok initiativ til etablering og drift av Kiellandfondet, og en reorganisering de senere årene av overlevende og etterlatte i Kiellandnettverket. Kian er en pioner for ideen om å organisere overlevende og etterlatte.

Ramona Lind, styremedlem
Ramona mistet nær familie ved trafikkulykke i 2019. Hun har i årene etter ulykken markert seg som en sterk stemme for transportsikkerhet i Norge. Ramona representerer en ny medlemsgruppe i NSN, med personer som har stått alene i engasjement tilsvarende det støttegruppene representerer.

Espen Walstad, styremedlem
Espen mistet nær familie i brannkatastrofen på passasjerfergen Scandinavian Star i 1990. Han ledet oppstart og drift av støttegruppen etter Scandinavian Star de første to årene, og representerte flere hundre overlevende og etterlatte i et felles team med juridisk bistand i erstatningsoppgjøret.

ADMINISTRASJON

Jan Harsem, daglig leder
Jan overlevde Scandinavian Star brannen, men mistet nær familie. Han engasjerte seg for skjerpet sikkerhet til sjøs, og etter hvert ny etterforsking og gransking av brannkatastrofen. Jan overtok som leder av støttegruppen etter Espen, og fortsatt talsperson for støttegruppen.