Du leser:
Prosjektrapport fra NSN er ferdig, levert og godkjent

Prosjektrapport fra NSN er ferdig, levert og godkjent

Nasjonalt støttegruppenettverk mottok i 2019 prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) til å dokumentere erfaringer med formål at disse kunne komme til nytte for overlevende og etterlatte i fremtiden.

I begynnelsen av oktober, etter flere utsettelser var rapporten ferdig, godkjent av styret i NSN og søkerorganisasjonen Røde Kors, og ble levert til Stiftelsen Dam som nå har godkjent rapporten og prosjektregnskapet.

Rapporten beskriver historien til NSN fra 1990-tallet, til formell registrering i 2007 og åpningen de siste årene for en mer fleksibel medlemsgruppe enn det tidligere fokuset på «støttegrupper». Prosjektets målsetting ble formulert slik i søknaden:

«Prosjektet skal dokumentere erfaringer og kunnskap i nåværende og tidligere støttegrupper, med formål å være ressurs for overlevende, etterlatte og andre berørte ved kriser, katastrofer og ulykker i fremtiden, og bidra til bedre forebygging og beredskap i samfunnet«.

Kildematerialet er hentet fra følgende katastrofer, ulykker og kriminelle handlinger:

 • Grytøya / 1972
 • Deep Sea Driller / 1976
 • Utvik Senior / 1978
 • Alexander Kielland / 1980
 • Mehamn / 1982
 • Vassdalen / 1986
 • Partnair / 1989
 • Scandinavian Star / 1990
 • Jan Heweliusz / 1993
 • Estonia / 1994
 • Gisseldrap Kashmir / 1995
 • Sleipner / 1999
 • Åsta / 2000
 • Oseberg Øst / arbeidsulykke / 2000
 • Aker Stord / arbeidsulykke / 2001
 • Tsunami / 2004
 • Drap London / 2008
 • Sjursøya / 2010
 • Terror 22. juli / 2011
 • Barns død i barnehage / 2014
 • Kollisjon utenlandsk vogntog / 2019

En vesentlig del av rapporten behandler selve grunnlaget for engasjement og iverksettelse av tiltak, enten ved organisering i grupper, nettverk og fellesskap, eller initiativ som drives av enkeltpersoner. Dette belyses ikke bare ved konkrete og praktiske råd, men også et mer politisk, verdimessig og eksistensielt perspektiv.

Rapporten inneholder et stort antall vedlegg i form av aktive lenker.

Rapporten er ikke ment å være et statisk og avsluttet dokument. Hensikten er at dette nå er utgangspunktet for oppdateringer og redigering på bakgrunn av innspill og rutiner i NSN har for å innhente erfaring fra overlevende, pårørende og etterlatte.

Formålet med NSN er å utløse gjensidig støtte, og å omdanne overlevende og etterlatte erfaringer til demokratisk deltagelse, myndighetskontakt og brukermedvirkning på grunnlag av brukergruppens erfaringer og virkelighet.

Tilbakemeldinger, korrektiver, synspunkter og forslag mottas med takk, og kan sendes til:

post at stottegruppene.no

NSN RAPPORT TIL STIFTELSEN DAM OKTOBER 2022

Se kommentarene (0)

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres.